listopad 2021

Wola Sękowa jest maleńką wioską w gminie Bukowsko, w której prace nad siecią kanalizacyjną trwają od lat, a kolejni włodarze gminy zmagają się z tym wyzwaniem, którego realizacja napotyka na wiele trudności i termin jej realizacji oddala się w czasie. Zabieganie o budowę oczyszczalni ścieków przy ULRA, było dla nas tym bardziej ważne, że nie ma pewności czy budynki użyteczności publicznej będą przyłączone do sieci wiejskiej. Wiemy też jak ważna w obecnym czasie jest ekologia i edukowanie w tym kierunku, a jak wiadomo najlepiej uczyć dając dobry przykład. Dlatego z niecierpliwością wyczekiwaliśmy tego momentu. Po wielu konsultacjach, diagnozach, dokumentacjach

Skip to content