grudzień 2021

W mijającym roku Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego zrealizował kolejną część projektu "Rozwój i podniesienie standardu ośrodka ULRA w Woli Sękowej" w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020 - 2030 kierowanego przez Narodowy Instytut Wolności. Projekt objął szereg działań związanych z modernizacją siedziby ULRA, takich jak remont elewacji i odwodnienia, budowę ekologicznej oczyszczalni ścieków, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła. Przy budynku ULRA postawiono drewniany garaż - magazyn oraz zakupiono traktor ogrodowy - kosiarkę. Zaopatrzono Uniwersytet szereg materiałów i narzędzi na potrzeby realizacji kursów rękodzieła artystycznego oraz monitor interaktywny i piec do fusingu szkła. Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego nabyło również prawo własności do działki rolnej o powierzchni 41 a, w Woli Sękowej, celem zakupu działki jest utworzenie salikarium - ogrodu wierzbowego, oraz założenie niewielkiej plantacji wikliny na potrzeby ULRA. Remont elewacji budynku ULRA Remont izolacji pionowej w budynku ULRA Remont izolacji pionowej w budynku ULRA Montaż instalacji fotowoltaicznej przy budynku ULRA Prezentacja z wikliny Zajęcia z form użytkowych Zajęcia z pisania ikon

Skip to content