Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego

EtnoPolska 2023 – „Wrzeciono czasu”

Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego otrzymało dofinansowanie na projekt:

„Wrzeciono czasu” – dokumentowanie i popularyzacja unikalnych zjawisk w obszarze rzemiosła ludowego.

Zadanie zakłada zgromadzenie dokumentacji, poprzez przeprowadzenie profesjonalnych etnograficznych badań nad dawnymi i
współczesnymi zjawiskami tradycyjnego, ludowego rękodzieła na terenie powiatu sanockiego.
Jest to ważne i pilne zadanie ponieważ takie badania od dawna nie były prowadzone. Zatrważająco szybko odchodzi w niepamięć wraz
seniorami to, co tak ważne dla naszej regionalnej kultury. Na zapis i przechowanie tych tradycji zostało mało czasu.
Zależy nam zwłaszcza na odnalezieniu ludzi starszych, których dorobek nie doczekał się jeszcze szerszego odbioru, którzy nie są biegli
w promocji własnej twórczości, a także na odnalezieniu nieznanych biografii nieżyjących już twórców, których sylwetki mogliby
przybliżyć żyjący członkowie rodzin.
Działania obejmą dokumentację ich warsztatu, zapis opowieści, utrwalenie unikatowych technik jakimi się posługują oraz tradycji
związanych z tą działalnością.
Projekt będzie też próbą ożywienia tych tradycji poprzez pokazy, wystawy, film, warsztaty a także publikacje w mediach.
Zakłada stworzenie swoistej „nici” łączącej przeszłość i teraźniejszość. Ukazaniem, że pamięć o dawnym rzemiośle i rękodzielnictwie
może być istotnym elementem tożsamości – lokalnej pamięci zbiorowej, cennym źródłem inspiracji dla mieszkańców i pasjonatów
historii lokalnej.
Partnerami w realizacji tego projektu są:
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze oddział w Rzeszowie

Skip to content