Projekt pt. ”Podniesienie atrakcyjności turystycznej wsi Wola Sękowa”

SwissContributionProgramme_logo copy

Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła realizuje projekt pt. ”Podniesienie atrakcyjności turystycznej wsi Wola Sękowa” w ramach II naboru wniosków Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych do projektu pn. „Alpy Karpatom – projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich” realizowany przez Fundację Karpacką – Polska, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Informacje o projekcie
Cel ogólny; Podniesienie atrakcyjności turystycznej Wsi Wola Sękowa oraz rozszerzenie oferty działań i usług związanych z funkcjonowaniem Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła Artystycznego
Cele szczegółowe:
– zagospodarowanie terenu zielonego wokół obiektu umożliwiającego organizację imprez plenerowych i zwiększenie ruchu turystycznego
– stworzenie kompleksowej oferty turystycznej poprzez szkolenie z zakresu marketingu i promocji oraz wydanie folderu.
– zwiększenie zainteresowania wśród turystów poprzez działania reklamowe i informacyjne
Działania projektowe:
1. Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół ULRA
2. Szkolenie w zakresie marketingu, promocji i certyfikacji produktu lokalnego
3. Doposażenie sali ekspozycyjnej: sztalugi i ekran
4. Opracowanie i druk materiałów reklamowych.
5. Organizacja imprezy promującej działania projektowe
Projekt realizowany jest w okresie: 01 czerwca 2014 – 30 listopada 2014
Wartość dofinansowania szwajcarskiego: 19 800PLN

www.programszwajcarski.gov.pl             www.swiss-contribution.admin.ch/poland

Logo2.jpgalpy_karpatom      logo_fundacja_karpacka