Przedłużamy nabór do 3 września!

UNIWERSYTET LUDOWY PROWADZI NABÓR NA DWULETNI KURS RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

Zgłoszenia do 3 września!

KARTA-ZGŁOSZENIOWA-DWULETNI-KURS

Pierwsze spotkanie nowej edycji kursu przewidziane jest na 6-9 września 2013 r.

Program kursu ukierunkowany jest na praktyczną naukę różnorodnych dziedzin rękodzieła artystycznego, takich jak : tkactwo, haft, koronka, ceramika, rzeźba, wiklina, witraż, formy użytkowe. Poza tym realizowane są zajęcia z malarstwa, historii sztuki, etnografii i animacji społeczno-kulturalnej.

 

W programie znajdują się między innymi następujące warsztaty:

 • filcowanie wełny /na mokro i na sucho/
 • karpacka biżuteria koralikowa
 • papier czerpany
 • batik
 • metaloplastyka
 • bibułkarstwo
 • wyroby z siana
 • pisanie ikon
 • pisanki

 

Kształcenie trwa 2 lata i odbywa się w systemie zaocznym, w  trakcie czterodniowych zjazdów, raz w miesiącu.

Zajęcia odbywają się w siedzibie ULRA, gdzie również zapewnione są noclegi. Pracownie są udostępnione słuchaczom kursu przez cały okres pobytu. Ośrodek położony jest w atrakcyjnym, zacisznym miejscu u stóp Beskidu Niskiego, wśród plenerowej galerii rzeźb.

Formuła kształcenia w Uniwersytecie Ludowym przewiduje możliwość zdobycia uprawnień rzemieślniczych. Uczniowie nabywają pod kierunkiem mistrzów,  umiejętności w wielu dziedzinach rzemiosła i mogą zdobywać w ich zakresie zawód przystępując do egzaminów czeladniczych  organizowanych przy współpracy Izbą Rzemieślniczą w Rzeszowie.

Wymagane dokumenty:

 • podanie
 • cv
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • 3 zdjęcia (30x42mm)

 

Kurs prowadzony jest w oparciu o następujące akty prawne:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DzU z dnia 27 lutego 2006 r.).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych z dnia 27 października 2004 r.

Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

 

Opłaty za naukę w ULRA :

Opłata za semestr wynosi 2250 zł.

Można jednak opłacać kurs w systemie miesięcznych rat. Pierwszą ratę –  w wysokości 450 zł należy wpłacić do końca sierpnia. W tej opłacie zapewniamy również noclegi oraz obiady. Placówka organizuje również materiały i narzędzia do pracy.
Dodatkowe opłaty:
kaucja podlegająca zwrotowi po ukończeniu nauki- 150 zł

Osoby zdecydowane na udział w kursie prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłania jej na adres ulrarekrutacja@gmail.com  Pozostałe dokumenty należy dostarczyć osobiście w pierwszym dniu zjazdu.

 

Terminy zjazdów 2013/14:

I rok:

6 – 9 września 2013

4 – 7 października 2013

8 – 11 listopada 2013

6 – 9 grudnia 2013

10 – 13 stycznia 2014

14 – 17 lutego 2014

14 – 17 marca 2014

4 – 7 kwietnia 2014

16 – 19 maja 2014

12 – 15 czerwca 2014

 

II rok:

13 – 16 września 2013

11 – 14 października 2013

15 – 18 listopada 2013

12 – 15 grudnia 2013

17 – 20 stycznia 2014

21 – 24 lutego 2014

21 – 24 marca 2014

11 – 14 kwietnia 2014

9 – 12 maja 2014

6 – 9 czerwca 2014

Dodaj komentarz