Image Alt

Dwuletni kurs rękodzieła artystycznego

Zasady rekrutacji

na dwuletni kurs rękodzieła, artystycznego

Rekrutacja na kolejną edycję kursu 2024-2026 trwa od kwietnia do 15 sierpnia 2024.

Aby dokonać zapisu na Dwuletni Kurs Rękodzieła Artystycznego należy wypełnić znajdujący się poniżej formularz zgłoszeniowy.

Po otrzymaniu informacji o wpisaniu na listę uczestników należy dokonać wpłaty kaucji oraz pierwszej raty czesnego w terminie do 14 dni.

Wymagane dokumenty:

– CV (wzór do pobrania)
– kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej, oryginał do wglądu
– 2 zdjęcia (30x42mm, podpisane na odwrocie)

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć osobiście w pierwszym dniu zjazdu.

Opłata za naukę w ULRA wynosi 3 650 zł za semestr. Program zakłada 4 semestry

Można jednak opłacać kurs w systemie miesięcznych rat. Pierwszą ratę –  w wysokości 730 zł oraz kaucję 200 zł należy wpłacić do 14 dni  po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia.

ULRA jest dofinansowany przez Narodowy Instytutu Wolności w ramach Rządowego Programu Wspierania Uniwersytetów Ludowych, w latach 2023-2025, co pozwala na utrzymanie stosunkowo niskiej ceny za kurs.
W ramach w.w. kwoty ULRA zapewnia:

- zajęcia dydaktyczne,
- materiały i narzędzia /poza drobnymi narzędziami osobistymi typu igły, szydełka, nożyczki oraz częściowo farby
- obiady i noclegi w internacie ULRA.

Dodatkowe opłaty:

Kaucja w wysokości 200 zł, zwrotna po zakończeniu nauki.

TERMINY ZJAZDÓW:
Edycja kursu 2024-2026
I rok, I semestr:
6-9 września 2024
4-7 października 2024
8-11 listopada 2024
29 listopada – 2 grudnia 2024
II rok, I semestr:
13-16 września 2024
18-21 października 2024
15-18 listopada 2024
6-9 grudnia 2024

Osoby zdecydowane na udział w kursie prosimy o wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego

oraz przelanie pierwszej raty (730 zł + wpisowe 200 zł) na konto ULRA do 14 dni po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Administratorem danych jest Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego, Wola Sękowa 37, 38-505 Bukowsko. Dane wpisane w formularzu będą przetwarzane celem uczestnictwa w kursie.  Przed wypełnieniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności i ochroną danych

Formularz zgłoszenia na dwuletni kurs rękodzieła artystycznego na rok szkolny 2024/25:

Skip to content