Image Alt

Dwuletni kurs rękodzieła artystycznego

Zasady rekrutacji

na dwuletni kurs rękodzieła, artystycznego

Rekrutacja na kolejną edycję kursu 2023-2025 trwa od marca do sierpnia 2023.

Aby dokonać zapisu na Dwuletni Kurs Rękodzieła Artystycznego należy wypełnić znajdujący się poniżej formularz zgłoszeniowy  – do 8 sierpnia 2023 roku.

Po otrzymaniu informacji o wpisaniu na listę uczestników można dokonać wpłaty wpisowego oraz pierwszej raty czesnego  – najpóźniej do 15 sierpnia 2022 roku.

Wymagane dokumenty:

- CV ( wzór do podrania)
- kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej, oryginał do wglądu
- 3 zdjęcia (30x42mm, podpisane na odwrocie)

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć osobiście w pierwszym dniu zjazdu.

Opłata za naukę w ULRA wynosi 3 450 zł za semestr. Program zakłada 4 semestry

Można jednak opłacać kurs w systemie miesięcznych rat. Pierwszą ratę –  w wysokości 690 zł należy wpłacić do 15 sierpnia. 

W ramach w.w. kwoty ULRA zapewnia:

- zajęcia dydaktyczne,
- materiały i narzędzia /poza drobnymi narzędziami osobistymi typu igły, szydełka, nożyczki oraz częściowo farby
- obiady i noclegi w internacie ULRA.

Dodatkowe opłaty:

wpisowe w wysokości 200 zł

Osoby zdecydowane na udział w kursie prosimy o wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego

oraz przelanie pierwszej raty (690 zł + wpisowe 200 zł) na konto ULRA do 15 sierpnia.

Administratorem danych jest Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego, Wola Sękowa 37, 38-505 Bukowsko. Dane wpisane w formularzu będą przetwarzane celem uczestnictwa w kursie.  Przed wypełnieniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności i ochroną danych

Formularz na rok szkolny 2023/24 będzie dostępny po rozpoczęciu rekrutacji.