exodus

Jedna z postaci Exodusu przed polichromowaniem i instalacją

…Drugi przedstawia przepełnione towarowe wagony, wiozące ludzi skazanych
na zagładę, więzienie lub zesłanie, wyrzucanych ze swej rodzinnej ziemi i kraju lub przeciwnie – wracających doń po latach tułaczki. Oba te obrazy stały się uniwersalnymi symbolami spadających na ludzi klęsk, plag i utrapień.

Dodaj komentarz