Spotkanie partnerów Eko-szansy

W dniach 6-8 października w siedzibie Stowarzyszenia Ekologiczno-kulturalnego „Ziarno” w Grzybowie odbyło się spotkanie partnerów projektu „Eko–szansa w uniwersytetach ludowych”.

Celem spotkania była integracja partnerów, oraz praca nad rozplanowaniem realizacji projektu: zakładaniem partnerstw lokalnych, metodami rekrutacji i kwalifikacji uczestników oraz harmonogramem kursu.

Zwiedziliśmy także gospodarstwo ekologiczne Ewy i Petera Strathenwerów oraz Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie.

Projekt Eko-szansa ma na celu podniesienie umiejętności podstawowych, rozwój zainteresowań,  wzmocnienie świadomości ekologicznej, zwłaszcza pod kątem ogrodnictwa ekologicznego jako nowego źródła dochodu z działalności rolniczej.

Działanie jest jednym z pilotażowych kursów odbywających się  w  pięciu regionach wiejskich w Polsce z wykorzystaniem  tzw. metody grundtvigiańskiej – metody edukacji dorosłych stosowanej w uniwersytetach ludowych.

Organizowane jest w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, finansowanego z Funduszy Europejskich.

Partnerami Stowarzyszenia „Ziarno” w projekcie są:

  • Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego /podkarpackie/
  • Stowarzyszenie Akademia Łucznica /mazowieckie/
  • Stowarzyszenie „Eko-Inicjatywa” /pomorskie/
  • Ośrodek Twórczych Działań Edukacyjnych Dariusz Matusiak /dolnośląskie/