Eco-szansa Tag

W dniach 6-8 października w siedzibie Stowarzyszenia Ekologiczno-kulturalnego "Ziarno" w Grzybowie odbyło się spotkanie partnerów projektu „Eko–szansa w uniwersytetach ludowych”. Celem spotkania była integracja partnerów, oraz praca nad rozplanowaniem realizacji projektu: zakładaniem partnerstw lokalnych, metodami rekrutacji i kwalifikacji uczestników oraz harmonogramem kursu. Zwiedziliśmy także gospodarstwo ekologiczne Ewy i Petera Strathenwerów oraz Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie. Projekt Eko-szansa ma na celu podniesienie umiejętności podstawowych, rozwój zainteresowań,  wzmocnienie świadomości ekologicznej, zwłaszcza pod kątem ogrodnictwa ekologicznego jako nowego źródła dochodu z działalności rolniczej. Działanie jest jednym z pilotażowych kursów odbywających się  w  pięciu regionach wiejskich w Polsce z wykorzystaniem  tzw. metody grundtvigiańskiej – metody edukacji dorosłych stosowanej w uniwersytetach ludowych. Organizowane jest w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, finansowanego z Funduszy Europejskich. Partnerami Stowarzyszenia "Ziarno" w projekcie są: Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego /podkarpackie/Stowarzyszenie Akademia Łucznica /mazowieckie/Stowarzyszenie „Eko-Inicjatywa” /pomorskie/Ośrodek Twórczych Działań Edukacyjnych Dariusz Matusiak /dolnośląskie/

Skip to content