projekty Tag

Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego otrzymało dofinansowanie na projekt: "Wrzeciono czasu" - dokumentowanie i popularyzacja unikalnych zjawisk w obszarze rzemiosła ludowego. Zadanie zakłada zgromadzenie dokumentacji, poprzez przeprowadzenie profesjonalnych etnograficznych badań nad dawnymi iwspółczesnymi zjawiskami tradycyjnego, ludowego rękodzieła na terenie powiatu sanockiego.Jest to ważne i pilne zadanie ponieważ takie badania od dawna nie były prowadzone. Zatrważająco szybko odchodzi w niepamięć wrazseniorami to, co tak ważne dla naszej regionalnej kultury. Na zapis i przechowanie tych tradycji zostało mało czasu.Zależy nam zwłaszcza na odnalezieniu ludzi starszych, których dorobek nie doczekał się jeszcze szerszego odbioru, którzy nie są biegliw promocji własnej twórczości, a także na odnalezieniu nieznanych biografii nieżyjących już twórców, których sylwetki moglibyprzybliżyć żyjący członkowie rodzin.Działania obejmą dokumentację ich warsztatu, zapis opowieści, utrwalenie unikatowych technik jakimi się posługują oraz tradycjizwiązanych z tą działalnością.Projekt będzie też próbą ożywienia tych tradycji poprzez pokazy, wystawy, film, warsztaty a także publikacje w mediach.Zakłada stworzenie swoistej „nici” łączącej przeszłość i teraźniejszość. Ukazaniem, że pamięć o dawnym rzemiośle i rękodzielnictwiemoże być istotnym elementem tożsamości – lokalnej pamięci zbiorowej, cennym źródłem inspiracji dla mieszkańców i pasjonatówhistorii lokalnej.Partnerami w realizacji tego projektu są:Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku Polskie Towarzystwo Ludoznawcze oddział w Rzeszowie

W mijającym roku Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego zrealizował kolejną część projektu "Rozwój i podniesienie standardu ośrodka ULRA w Woli Sękowej" w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020 - 2030 kierowanego przez Narodowy Instytut Wolności. Projekt objął szereg działań związanych z modernizacją siedziby ULRA, takich jak remont elewacji i odwodnienia, budowę ekologicznej oczyszczalni ścieków, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła. Przy budynku ULRA postawiono drewniany garaż - magazyn oraz zakupiono traktor ogrodowy - kosiarkę. Zaopatrzono Uniwersytet szereg materiałów i narzędzi na potrzeby realizacji kursów rękodzieła artystycznego oraz monitor interaktywny i piec do fusingu szkła. Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego nabyło również prawo własności do działki rolnej o powierzchni 41 a, w Woli Sękowej, celem zakupu działki jest utworzenie salikarium - ogrodu wierzbowego, oraz założenie niewielkiej plantacji wikliny na potrzeby ULRA. Remont elewacji budynku ULRA Remont izolacji pionowej w budynku ULRA Remont izolacji pionowej w budynku ULRA Montaż instalacji fotowoltaicznej przy budynku ULRA Prezentacja z wikliny Zajęcia z form użytkowych Zajęcia z pisania ikon

"Świat rzeźb Worońca" - to cykl działań prezentujących jednego z najwybitniejszych rzeźbiarzy Podkarpacia. W czerwcu i lipcu odbyła się wystawa rzeźb Piotra Worońca wykonanych w ostatnich latach, spotkania autorskie z różnymi grupami oraz warsztaty rzeźby. Wydano również katalog prac artysty z fotografiami Damiana Wojtowicza. Wydarzenia te dofinansowano ze środków Powiatu Sanockiego. fotografie rzeźb - Damian Wojtowicz

Harmonogram kursu „Eko-szansa w uniwersytetach ludowych” Wola-Sekowa_Harmonogram-kursu_majPobierz DataGodzinaMiejsce kursuTematykaGrupa10 maja 2021 (poniedziałek)16.00 -18.00Dom Ludowy Wola SękowaWprowadzenie i integracja – żywe słowo w uniwersytetach ludowych – Monika Wolańska, Ewelina Matusiak - WyderkaI i II10 maja 2021 (poniedziałek)18.00 – 20.00ULRA Wola SękowaOgród Ekologiczny – Barbara TasevskyI i II17 maja 2021 (poniedziałek)16.00 – 18.00Dom LudowyTrening kompetencji społecznych – Dorota Juda  I i II17 maja 2021 (poniedziałek)18.00 – 20.00ULRAOgród Ekologiczny – Barbara TasevskyI17 maja 2021 (poniedziałek)18.00 – 20.00ULRAWiklina  – Katarzyna OnackoII24 maja  2021 (poniedziałek)16.00 – 18.00Dom LudowyTrening kompetencji społecznych – Dorota Juda  I i II24 maja  2021 (poniedziałek)18.00 – 20.00ULRAOgród Ekologiczny – Barbara TasevskyII24 maja  2021 (poniedziałek)18.00 – 20.00ULRAWiklina  – Katarzyna OnackoI28 maja 2021 (piątek)16.00 – 20.00Dom LudowyZioła w kuchni – Jolanta HarnaI i II29 maja 2021 (sobota)9.00 – 13.00Dom LudowyZioła w kuchni – Jolanta HarnaI i II31 maja 2021 (poniedziałek)16.00 – 18.00Dom LudowyTrening kompetencji społecznych - Dorota JudaI i II31 maja 2021 (poniedziałek)18.00 – 20.00ULRA  Ogród Ekologiczny – Barbara TasevskyI31 maja 2021 (poniedziałek)18.00 – 20.00ULRA  Wiklina – Katarzyna OnackoII

W dniach 6-8 października w siedzibie Stowarzyszenia Ekologiczno-kulturalnego "Ziarno" w Grzybowie odbyło się spotkanie partnerów projektu „Eko–szansa w uniwersytetach ludowych”. Celem spotkania była integracja partnerów, oraz praca nad rozplanowaniem realizacji projektu: zakładaniem partnerstw lokalnych, metodami rekrutacji i kwalifikacji uczestników oraz harmonogramem kursu. Zwiedziliśmy także gospodarstwo ekologiczne Ewy i Petera Strathenwerów oraz Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie. Projekt Eko-szansa ma na celu podniesienie umiejętności podstawowych, rozwój zainteresowań,  wzmocnienie świadomości ekologicznej, zwłaszcza pod kątem ogrodnictwa ekologicznego jako nowego źródła dochodu z działalności rolniczej. Działanie jest jednym z pilotażowych kursów odbywających się  w  pięciu regionach wiejskich w Polsce z wykorzystaniem  tzw. metody grundtvigiańskiej – metody edukacji dorosłych stosowanej w uniwersytetach ludowych. Organizowane jest w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, finansowanego z Funduszy Europejskich. Partnerami Stowarzyszenia "Ziarno" w projekcie są: Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego /podkarpackie/Stowarzyszenie Akademia Łucznica /mazowieckie/Stowarzyszenie „Eko-Inicjatywa” /pomorskie/Ośrodek Twórczych Działań Edukacyjnych Dariusz Matusiak /dolnośląskie/

W ramach projektu "Bliżej sztuki" odbyła się 4- dniowa akcja artystyczno- konserwatorska, której celem była m.in. ochrona prac artystycznych powstałych w wyniku wielu Międzynarodowych Akcji Artystycznych organizowanych przez Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej . W projekcie wzięli udział udział m.in. artyści, którzy byli twórcami form powstałych w pejzażu wioski. Działaniom tym towarzyszyły warsztaty oraz prezentacje multimedialne popularyzujące współczesne zjawiska artystyczne. W spotkaniach projektowych powstały też nowe realizacje , przenikały się w nich różnorodne wątki tematyczne m.in.: sztuka regionu oraz sztuka krajobrazu. Była to kolejna próba zbliżenia sztuki do nieodłącznych sfer naszego życia: przyrody i kontekstu społecznego. Projekt dofinansowany został ze środków Powiatu Sanockiego w ramach konkursu ofert dla organizacji pożytku publicznego działających w sferze kultury. Uczestnicy: Maria Kondrat, Anna Sołtysik, Dorota Sobala, Marlena Mosior, Marcin Myśliwiec, Grażyna Weber, Damian Wojtowicz, Katarzyna Wcisło, Piotr Woroniec, Agnieszka Nowosadowicz, Janusz Nowicki. Koordynator projektu: Beata Woroniec Fot.: Damian Wojtowicz

Krywulka komanecka Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego serdecznie zaprasza na podsumowanie projektu "Warsztaty karpackiej biżuterii etnicznej" w ramach programu Mistrz Tradycji, Kultura Ludowa i Tradycyjna. W ramach imprezy odbędzie się otwarcie wystawy prac powstałych podczas warsztatów oraz koncert pieśni karpackich w wykonaniu zespołu Widymo 7 września 2019 r., godz. 17.00, Wola Sękowa, Dom Ludowy. Ewelina Matusiak-Wyderka z uczestniczkami warsztatów karpackiej biżuterii etnicznej. Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

"Etno -mural" to projekt który nawiązuje swą tematyką do Cichego Memoriału, cyklu prac Arkadiusza Andrejkowa inspirowanego starymi rodzinnymi fotografiami, pochodzącymi z miejsc w których powstają murale, a właściwie "deskale", bo tło dla obrazów stanowią stare deski stodół, szopek i innych drewnianych zabudowań. Zdjęcie do projektu udostępniła rodzina Korcabów z Woli Sękowej, za co bardzo dziękujemy :) fot. Adam Golec / adamgolec.info Więcej zdjęć na naszym profilu FB https://www.facebook.com/uniwlud/ Projekt " Etno-mural" dofinansowany został przez Powiat Sanocki .  Realizacja projektu - współpracujące z ULRA Stowarzyszenie Artystycznego EXODUS

Biżuteria koralikowa znana jest i powszechna na całym świecie. Nam najbliższa jest ta wywodząca się z Karpat. Wśród wielu wzorów spotykanych w tych górach możemy wyróżnić: krywulkę – szeroką kryzę jaką nosiły kobiety na Łemkowszczyźnie, gerdan – długi wkładany przez głowę naszyjnik popularny na Huculszczyźnie. Oprócz nich sylianki i drabinki. Koraliki splatane w misterne, kolorowe wzory stanowiły charakterystyczną ozdobę dla Łemkiń, Bojkiń, Hucułek, rumuńskich góralek z Karpat Marmaroskich czy Bukowiny. Wzory i kształty różniły się w każdym regionie, lecz technika pozostawała niezmienna: cienka, mocna nić, na niej nanizane setki kolorowych błyszczących koralików, układające się w geometryczny, skomplikowany wzór. Na Łemkowszczyźnie noszono krywulki – charakterystyczny rodzaj okazałego naszyjnika, plecionego z różnokolorowych, szklanych koralików. Tradycyjna krywulka, noszona przez łemkowskie kobiety i dziewczęta, miała szerokość 15 – 20 cm i przykrywała całe ramiona. Sylianka to z kolei nazwa naszyjnika z koralików, popularna na Bojkowszczyźnie i Huculszczyźnie. Sylianki były węższe, często ozdobione charakterystycznym, prostym, czarno-czerwonym, bojkowskim motywem. Typowo huculskim naszyjnikiem były gerdany – to dłuższe naszyjniki z przodu zakończone medalionem. Co interesujące gerdany nosiły zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Dawniej uważano, że tworzeniem biżuterii z koralików powinny zajmować się osoby o czystym sercu i będące w dobrym nastroju, by potem przekazać tę pozytywną

Skip to content