Twórcza Wola – Rozwój działań w obszarze ekonomii społecznej

Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego realizuje projekt:

Twórcza Wola – Rozwój działań w obszarze ekonomii społecznej na terenie miejscowości Wola Sękowa

Inicjatywa zakłada wzrost integracji i przedsiębiorczości mieszkańców Woli Sękowej oraz wypracowanie wspólnej oferty turystycznej poprzez : szkolenie dla ok 10 zainteresowanych mieszkańców z zakresu ekonomii społecznej, publikację folderu informacyjnego oraz organizację imprezy promocyjnej .

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

Impreza promocyjna – twórczość , działania , produkty

W trakcie spotkania odbędzie się prezentacja ekspozycji ULRA- stałych i plenerowych, a także wystawy i prezentacje multimedialne ukazujące twórców i działania składających się na ofertę edukacyjną i turystyczną Woli Sękowej .

Przewidziana jest również degustacja produktów i potraw lokalnych .

Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej 37 , 09 września 2018 r. g. 17.00

Szkolenie w zakresie ekonomii społecznej

Zapraszamy mieszkańców Woli Sękowej zainteresowanych rozwojem przedsiębiorczości

i utworzeniem organizacji społecznej przyczyniającej się do wzrostu potencjału ekonomicznego ,

turystycznego i kulturowego wioski .

Celem 8- godzinnego szkolenia będzie zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania organizacji społecznych podejmujących działania w zakresie ekonomii społecznej oraz stworzenie partnerstwa w celu wypracowania wspólnej oferty turystycznej. Szkolenie obejmie również zagadnienia związane z wykreowaniem i promocją produktu lokalnego.

Spotkania szkoleniowe odbędą się w ośrodku Uniwersytetu Ludowego / Wola Sękowa 37, w dniach :

14 września 2018 piątek w g.15.00 – 19.00

15 września 2018 sobota w godz. 15.00 – 19.00

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia mailowe bądź telefoniczne do dnia 07 września 2018 roku

Kontakt : Beata Woroniec tel. 662487667 , e-mail : ulrarekrutacja@gmail.com

Inicjatywa dofinansowana jest ze środków projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.