Image Alt

Warsztaty

Warsztaty
wakacyjne

Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego serdecznie zaprasza nauczycieli, instruktorów, dzieci i młodzież oraz wszystkie osoby zainteresowane rękodziełem artystycznym do udziału w warsztatach, organizowanych w naszej placówce w Woli Sękowej. Zgłoszenie udziału w warsztatach odbywa się drogą internetową lub pocztą, co najmniej
na 14 dni przed rozpoczęciem warsztatu.

Oferta
dla dzieci

Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego prowadzi warsztaty i pokazy rękodzieła artystycznego dla zorganizowanych, szkolnych grup dzieci i młodzieży. Zajęcia te są propozycją dotycząca realizacji idei regionalizmu. Nawiązują do tradycyjnych technik ludowych, regionalnego wzornictwa i plastyki obrzędowej związanej z tradycjami świątecznymi. Aktywna forma zajęć umożliwia rozwój zainteresowań i talentów, które niejednokrotnie zostają tu odkryte. Praca pod kierunkiem mistrzów rzemiosła i artystów owocuje ciekawymi pracami młodych adeptów sztuki, w dotychczas nieznanych technikach i materiałach.

Skip to content