Image Alt

Dwuletni kurs rękodzieła artystycznego

Program ULRA

ogólne założenia

Dwuletni kurs rękodzieła artystycznego

prowadzony jest nieprzerwanie od 1986 roku, najpierw przez Uniwersytet Ludowy we Wzdowie, a następnie przez Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego, który jest jego kontynuacją.

Podstawowym celem dwuletniego kursu prowadzonego przez ULRA jest umożliwienie rozwoju osobistego i zawodowego oraz przekazywanie tradycji i dziedzictwa kulturowego w zakresie rzemiosła artystycznego.

Założenia programowe kursu odnoszą się do pedagogii grundtvigiańskiej, takich jak nauka przez działanie, dialog, ułatwienie indywidualnej drogi rozwoju w kontakcie z naturą i dziedzictwem kulturowym, znaczenie przeżyć wspólnotowych.

Zajęcia obejmują łącznie ok. 500 godzin i realizowane są w formule 3-4 dniowych dwudziestu zjazdów, raz w miesiącu /od piątku do poniedziałku/. Ośrodek dysponuje salami wykładowymi, pracowniami, terenem zielonym, miejscami noclegowymi.

Program Kursu

obejmuje przedmioty specjalistyczne z zakresu rękodzieła artystycznego i sztuk plastycznych takie jak:

tkactwo, haft, koronka, ceramika, rzeźba w drewnie, wiklina, witraż,

formy użytkowe, ikona, grafika warsztatowa

W ramach zajęć odbywają się również krótkie formy warsztatowe z:

Karpacka biżuteria koralikowa / Batik / Filcowanie wełny / Fusing szkła / Koronka klockowa / Lalki motanki / Makrama / Mydlarstwo / Papier czerpany / Słomkarstwo / Sutasz / Toczenie na kole garncarskim / Tkactwo tabliczkowe / Wire wrapping i inne, w zależności od zainteresowań grupy.

W programie znajdują się też zajęcia z zakresu rozwoju kreatywności, rysunku i malarstwa, historii sztuki, etnografii animacji społeczno-kulturalnej, tworzenia i realizacji projektów społeczno-kulturalnych czy zasad prowadzenia działalności gospodarczej.

Podstawowymi formami realizacji programu są zajęcia
praktyczne prowadzone metodami warsztatowymi, a także wykłady, wycieczki, rozmowy i dyskusje, metody waloryzacyjne oparte na wrażeniach estetycznych i emocjach, metody problemowe i ekspresji artystycznej.

Procesy twórcze inspirowane są stałą bogatą galerią prac rękodzielniczych i artystycznych – zarówno wewnątrz siedziby jak i tych instalowanych w galerii plenerowej. Istotne są również wspólne działania animacyjne ogniskujące się wokół Ul-owych tradycji takich jak Wierzbin czy Wigilia. Jest to okazja do spotkań ze społecznością lokalną i absolwentami ULRA.
Sami słuchacze inicjują też wiele wydarzeń ważnych w koncepcji uniwersytetu ludowego – wspólnych twórczych wieczorów, warsztatów, ognisk czy wypraw.

Na program ULRA mają wpływ wykładowcy słuchacze i absolwenci ULRA - ma on charakter autorski wynikający z wieloletnich doświadczeń oraz aktualnych potrzeb i realiów.

Nieoceniony wkład w tworzenie i realizację programu wnoszą mistrzowie ginących zawodów, zwłaszcza w procesie przekazywania tradycji kulturowych. Słuchacze mają możliwość zgłaszania organizatorom i instruktorom kursu uwag i propozycji mających na celu dostosowania programu do ich potrzeb wprowadzenia innowacji, jak również rezygnacji z niektórych elementów programu.

Zapraszamy do zapoznania się z rekomendacją Narodowego Centrum Kultury, które przez wiele lat nadzorowało i certyfikowało kursy prowadzone przez ULRA.

Rekomendacja Narodowego Centrum Kultury

 

 

Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod numerem   2.18/00143/2015. Informacje o RIS znajdują się pod adresem
http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/oRis

 

 

Kurs prowadzony jest w oparciu o następujące akty prawne:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej   z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Dz.U. 1991 nr 95 , z późniejszymi zmianami.

 

 

 

 

Zależy nam na tworzeniu inspirującego miejsca do nauki i eksperymentowania oraz kontaktów opartych na dialogu i współpracy.

Skip to content