Eko-szansa

Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w partnerstwie ze  Stowarzyszeniem Ekologiczno – Kulturalnym „Ziarno” testuje model wsparcia:

kurs „Eko–szansa w uniwersytetach ludowych”.

Celem projektu jest podniesienie umiejętności podstawowych, rozwój zainteresowań,  wzmocnienie świadomości ekologicznej, zwłaszcza pod kątem ogrodnictwa ekologicznego jako nowego źródła dochodu z działalności rolniczej.

Do udziału w kursie  zapraszamy osoby dorosłe powyżej 25 roku życia,  zwłaszcza te w trudnej sytuacji życiowej: długotrwale bezrobotne, potrzebujące wsparcia, z utrudnionym dostępem do edukacji itp.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Zajęcia będą odbywać się w następujących blokach tematycznych:

– ogród ekologiczny,

–  zdrowie,

– rzemiosło i sztuka,

– rozwój społeczny i osobisty

– obsługa komputera, Internetu

Ponadto uczestnicy kursu otrzymają wsparcie psychologiczne i doradztwo zawodowe, opiekę nad dziećmi w godzinach zajęć oraz dowóz na zajęcia.

Elementem rekrutacji jest rozmowa, której celem będzie zakwalifikowanie osób zainteresowanych na kurs „Eko –szansa  w uniwersytetach ludowych”

Kurs zakłada 24 spotkania szkoleniowe,  średnio raz w tygodniu.

Realizowany  będzie w okresie od lutego do października 2021 r

Działanie jest jednym z pilotażowych kursów odbywających się  w  pięciu regionach wiejskich w Polsce z wykorzystaniem  tzw. metody grundtvigiańskiej – metody edukacji dorosłych stosowanej w uniwersytetach ludowych.

Organizowane jest w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, finansowanego z Funduszy Europejskich.

 Serdecznie zapraszamy !

Kontakt:

Ewelina Matusiak-Wyderka – tel.: 504 122 767

Monika Wolańska – tel.: 608 574 540

e-mail: monikawolanska@uniwlud.pl

Wysokość przyznanego grantu dla projektu „Eko-szansa w uniwersytetach ludowych”: 994 906,50 PLN, wysokość grantu dla partnera 172 610,00 PLN