Eko-szansa

W okresie od lutego do października Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w partnerstwie ze  Stowarzyszeniem Ekologiczno – Kulturalnym „Ziarno” testowało edukacyjny model wsparcia: kurs „Eko–szansa w uniwersytetach ludowych”  skierowany do osób dorosłych z Gminy Bukowsko.

Istotą tego działania było wykorzystanie   tzw. metody grundtvigiańskiej – stylu edukacji dorosłych stosowanej w uniwersytetach ludowych.

Założeniem uniwersytetów ludowych   jest edukacja przez działanie, współpracę i dialog. Budzenie w uczestnikach odwagi poszukiwania swoich talentów i pasji. W koncepcji tej podkreślany jest również holistyczny charakter edukacji czyli łączenie różnych obszarów wiedzy i doświadczenia.

Tak więc w ramach projektu odbywały się różnorodne zajęcia  takie jak: ogród ekologiczny, zdrowie odżywianie, rozwój społeczny i osobisty, obsługa komputera i Internetu, sztuka i rzemiosło, doradztwo zawodowe. W trakcie 27 czterogodzinnych spotkań oraz wyjazdów studyjnych można było poznać ciekawych ludzi i miejsca, uzyskać wsparcie psychologiczne, poeksperymentować twórczo i rozwinąć wiedzę w zakresie rolnictwa ekologicznego. Uniwersytet ludowy  zapewnił również opiekę nad dziećmi uczestników oraz dowóz na zajęcia.

Ważnym celem projektu było wzmocnienie świadomości ekologicznej, zwłaszcza pod kątem ogrodnictwa ekologicznego, jako nowego źródła dochodu z działalności rolniczej.

Kurs Ekoszansa sprawił, że jego uczestnicy świeżym okiem spojrzeli na uprawę roślin, na otoczenie swoich domostw, a także na wybór produktów codziennego użytku.

Niegdysiejsze „chwasty” stały się „roślinami dzikorosnącymi”, czy nawet „ziołami”, a w przydomowych „chaszczach” dostrzeżono ostoję dzikiej roślinności i owadów.

Cotygodniowe spotkania grupy osób w metodzie uniwersytetów ludowych sprawiło, że wszyscy staliśmy się sobie bliscy, stworzyliśmy jakby rodzinę. Dzieliliśmy się wiedzą i doświadczeniem. Wielu z nas znalazło tu wsparcie i przyjaźń.

Coraz więcej osób poszukuje zdrowych produktów , wzrasta potrzeba zadbania o swoją kondycję, ograniczenia chemii , zanieczyszczeń. Rolnictwo ekologiczne jest więc jednym z najważniejszych wyzwań i potrzeb ludzkości.  Coraz  częściej wracamy do starych receptur naszych babć i coraz lepiej rozumiemy ich szacunek do Ziemi.  Uczestnicy kursu też często byli w tym zakresie skarbnicą wiedzy.  Mamy nadzieję, że będą oni  podejmować własne , ekologiczne inicjatywy i zachęcać do nich innych.

Projekt  „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowany przez ULRA w Woli Sękowej  w partnerstwie ze Stowarzyszeniem  Ekologiczno – Kulturalnym  „Ziarno  dofinansowany został z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wysokość przyznanego grantu dla projektu „Eko-szansa w uniwersytetach ludowych”: 994 906,50 PLN, wysokość grantu dla partnera 172 610,00 PLN

Skip to content