Image Alt

WRZECIONO CZASU

ETNOPOLSKA 2023

Projekt „Wrzeciono czasu” – dokumentowanie i
popularyzacja unikalnych zjawisk w obszarze rzemiosła ludowego polega na zgromadzeniu dokumentacji, poprzez przeprowadzenie profesjonalnych etnograficznych badań nad dawnymi i współczesnymi zjawiskami tradycyjnego, ludowego rękodzieła na terenie powiatu sanockiego.

Jest to ważne i pilne zadanie, ponieważ takie badania od dawna nie były prowadzone. Zatrważająco szybko odchodzi w niepamięć wraz seniorami to, co tak ważne dla naszej regionalnej kultury. Na zapis i przechowanie tych tradycji zostało mało czasu. Zależy nam zwłaszcza na odnalezieniu osób starszych, których dorobek nie doczekał się jeszcze szerszego odbioru, którzy nie są biegli w promocji własnej twórczości, a także na odnalezieniu nieznanych biografii nieżyjących już twórców, których sylwetki mogliby przybliżyć żyjący członkowie rodzin. Działania obejmą dokumentację ich warsztatu, zapis opowieści, utrwalenie unikatowych technik jakimi się posługują oraz tradycji związanych z tą działalnością. Projekt będzie też próbą ożywienia tych tradycji poprzez pokazy, wystawy, film, warsztaty a także publikacje w mediach internetowych. Zakłada stworzenie swoistej „nici” łączącej przeszłość i teraźniejszość. Ukazaniem, że pamięć o dawnym rzemiośle i rękodzielnictwie może być istotnym elementem tożsamości – lokalnej pamięci zbiorowej, cennym źródłem inspiracji dla mieszkańców i pasjonatów historii lokalnej.

Łyżkarze podczas pokazu. Jan Drozd. Sabat Augustyn.

Wola Sękowa 2008. Fot.: Piotr Woroniec

Partnerami w realizacji tego projektu są:

W ramach projektu zrealizowane zostały badania pilotażowe, które obejmowały  kwerendy w muzeach etnograficznych i regionalnych, dotyczące gromadzenia informacji o dawnych tradycjach rzemieślniczych i rękodzielniczych oraz wywiady w terenie mające zbadać tradycje i aktualne aktywności twórcze w obrębie kultury ludowej. Wywiady zostały przeprowadzone w wybranych miejscowościach powiatu sanockiego: Nadolany, Długie, Jaćmierz, Posada Jaćmierska, Dudyńce, Bukowsko, Posada Zarszyńska. Miejscowości wybierano na podstawie pozyskanych od lokalnych instytucji kultury oraz mieszkańców informacji, gdzie mieszka lub mieszkał rzemieślnik. Przeprowadzono 10 wywiadów etnograficznych z osobami zajmującymi się rzemiosłem lub potomkami rzemieślników.   Wywiady dotyczyły takich dziedzin rzemiosła: kowalstwo, kołodziejstwo, stolarstwo, szewstwo, krawiectwo, łyżkarstwo, a także plastyki obrzędowej.
Badania przeprowadziły: Magdalena Fołta i Helena Urbańczyk.
 
Poniżej zamieszczona jest publikacja zawierająca opracowanie wywiadów przeprowadzonych podczas badań terenowych. Zapraszamy do lektury:

 

"Dla osób ze szczególnymi potrzebami lub tych, którzy po prostu wolą słuchać zamieszczamy wersję audio publikacji "Wrzeciono Czasu" wygenerowaną za pomocą AI przez Bronisza Mączkę.
Włącz odtwarzacz i posłuchaj

Dopełnieniem tej publikacji jest film pt.: „Wrzeciono czasu – dokumentowanie i popularyzacja unikalnych zjawisk w obszarze rzemiosła ludowego”. Film ten jest próbą  przedstawienia procesu badawczego przeprowadzonego w ramach pilotażowych badań etnograficznych..
Film zaopatrzony jest w napisy w języku polskim.
Wszystkie materiały opracowane w ramach projektu „Wrzeciono czasu” udostępnione są na licencji Creative Commons CC BY-SA 3.0

AKTUALNOŚCI

Skip to content