ZASADY REKRUTACJI NA DWULETNI KURS

Aby dokonać zapisu na Dwuletni Kurs Rękodzieła Artystycznego należy wypełnić znajdujący się poniżej formularz zgłoszeniowy i dokonać wpłaty pierwszej raty czesnego oraz kaucji do
20 sierpnia 2020 r.

Wymagane dokumenty:

  • CV
  • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej, oryginał do wglądu
  • 3 zdjęcia (30x42mm, podpisane na odwrocie)

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć osobiście w pierwszym dniu zjazdu.

Opłata za naukę w ULRA wynosi 2 850 zł za semestr.

Można jednak opłacać kurs w systemie miesięcznych rat. Pierwszą ratę –  w wysokości 570 zł należy wpłacić do 20 sierpnia. W ramach w.w. kwoty ULRA zapewnia: zajęcia dydaktyczne, większość materiałów i narzędzi.

Z powodu sytuacji wywołanej pandemią niektóre zasady organizacji kursu mogą być zmienione. Po szczegółowe informacje zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego Kontakt

Dodatkowe opłaty:
kaucja podlegająca zwrotowi po ukończeniu nauki – 150 zł

Osoby zdecydowane na udział w kursie prosimy o wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz przelanie pierwszej raty (570 zł + kaucja 150 zł) na konto ULRA do 20 sierpnia.

Formularz zgłoszenia na dwuletni Kurs Rękodzieła Artystycznego.

Administratorem danych jest Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego, Wola Sękowa 37, 38-505 Bukowsko. Dane wpisane w formularzu będą przetwarzane celem uczestnictwa w kursie.  Przed wypełnieniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności i ochroną danych

Formularz będzie dostępny po rozpoczęciu na boru na rok szkolny 2021/22.