ZASADY REKRUTACJI NA DWULETNI KURS

Aby dokonać zapisu na Dwuletni Kurs Rękodzieła Artystycznego należy wypełnić znajdujący się poniżej formularz zgłoszeniowy  – do 8 sierpnia 2022 roku.

Po otrzymaniu informacji o wpisaniu na listę uczestników można dokonać wpłaty pierwszej raty czesnego oraz kaucji  – najpóźniej do 15 sierpnia 2022 roku.

Wymagane dokumenty:

  • CV
  • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej, oryginał do wglądu
  • 3 zdjęcia (30x42mm, podpisane na odwrocie)

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć osobiście w pierwszym dniu zjazdu.

Opłata za naukę w ULRA wynosi 3 450 zł za semestr. Program zakłada 4 semestry

Można jednak opłacać kurs w systemie miesięcznych rat. Pierwszą ratę –  w wysokości 690 zł należy wpłacić do 15 sierpnia

W ramach w.w. kwoty ULRA zapewnia:

 – zajęcia dydaktyczne,

 – materiały i narzędzia  /poza drobnymi narzędziami osobistymi typu igły, szydełka, nożyczki oraz częściowo farby/,

– obiady i  noclegi w internacie ULRA.

Dodatkowe opłaty:
kaucja podlegająca zwrotowi po ukończeniu nauki – 200 zł

Osoby zdecydowane na udział w kursie prosimy o wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz przelanie pierwszej raty (690 zł + kaucja 200 zł) na konto ULRA do 15 sierpnia.

Formularz zgłoszenia na dwuletni Kurs Rękodzieła Artystycznego.

Administratorem danych jest Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego, Wola Sękowa 37, 38-505 Bukowsko. Dane wpisane w formularzu będą przetwarzane celem uczestnictwa w kursie.  Przed wypełnieniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności i ochroną danych

Formularz na rok szkolny 2022/23:

Skip to content