Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych

W mijającym roku Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego zrealizował kolejną część projektu „Rozwój i podniesienie standardu ośrodka ULRA w Woli Sękowej” w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020 – 2030 kierowanego przez Narodowy Instytut Wolności.

Projekt objął szereg działań związanych z modernizacją siedziby ULRA, takich jak remont elewacji i odwodnienia, budowę ekologicznej oczyszczalni ścieków, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła. Przy budynku ULRA postawiono drewniany garaż – magazyn oraz zakupiono traktor ogrodowy – kosiarkę.

Zaopatrzono Uniwersytet szereg materiałów i narzędzi na potrzeby realizacji kursów rękodzieła artystycznego oraz monitor interaktywny i piec do fusingu szkła.

Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego nabyło również prawo własności do działki rolnej o powierzchni 41 a, w Woli Sękowej, celem zakupu działki jest utworzenie salikarium – ogrodu wierzbowego, oraz założenie niewielkiej plantacji wikliny na potrzeby ULRA.