1% dla SULRA

Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego
posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.
Każdy z podatników może wesprzeć działania SULRA przekazując
na jego rzecz 1% podatku.

Podstawowe zasady przekazywania 1%:

 • podatnik wskazuje OPP i kwotę 1% w zeznaniu podatkowym, nie ma możliwości samodzielnej wpłaty 1%;
 • w jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji;
 • w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisujemy nazwę organizacji pożytku publicznego, jej numer KRS i kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz tejże organizacji: STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET LUDOWY RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO,
  KRS: 0000021264, kwota ….

  Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
 • podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel); na te informacje przeznaczona jest specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” (poz. 132-134 – PIT-28, poz. 308 – 310 – PIT-36, poz. 108 – 119 – PIT-36L, poz. 127 – 129 – PIT-37, poz. 61 – 63 – PIT-38); informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot;
 • podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego; informacje te przekazuje urząd skarbowy; zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 134 – PIT-28, poz. 310 – PIT-36, poz. 119 – PIT-36L, poz. 129 – PIT-37, poz. 63 – PIT-38);
 • podatnik ma prawo przekazać 1% organizacji pożytku publicznego także w korekcie zeznania podatkowego;
 • wpłaty 1% będą wpływać na konta organizacji w lipcu lub sierpniu.

Wykaz organizacji uprawnionych do zbierania 1% można znaleźć w internetowej bazie organizacji pożytku publicznego w portalu ngo.pl

Comment

Skip to content