pracownia plenerowa Tag

Przy budynku Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła Artystycznego powstała Pracownia plenerowa -  wiata,  która stanowić będzie  zaplecze dla organizowanych akcji artystycznych, warsztatów rękodzieła, zajęć  edukacyjnych związanych z rzemiosłem tradycyjnym i regionalizmem. Uniwersytet Ludowy jest jednym z punktów  Ekomuzeum Beskidzkie Wędrowanie więc nowy obiekt infrastruktury turystycznej umożliwi wzbogacenie oferty poznawania ciekawych miejsc w obszarze  LGD Dorzecze Wisłoka. W oparciu o powstałą wiatę - pracownię można będzie organizować różnorodne formy działania przyczyniające się do integracji   społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego Podkarpacia. Pracownia - wiata  będzie ogólnodostępna, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w regulaminie jej użytkowania zamieszczonym poniżej. Regulamin użytkowania wiaty - pracowni plenerowejPobierz

Skip to content